Početak II polugodišta 2020.2021. Prema odluci Ministarstva prosvete,II polugodište ove školske godine,počinje 18.01.2021. godine a prema rasporedu koji je važio 01.09.2020.(na početku školske godine. Učenici ostaju u ISTIM grupama i po istom raspredu časova.