Dan planete 2019.

Učenički parlament je prigodnom izložbom fotografija,čiji su autori sami đaci naše škole,obeležio Dan planete Zemlje.Učenici su izložili najuspešnije fotografije na temu zaštite životne sredine.