Uspešno protekla “Dečija Nedelja”

Dečija nedelja

U toku dečije nedelje u našoj školi su se odvijale raznovrsne manifestacije i aktivnosti na zadovoljstvo učenika, nastavnika, roditelja i svih zainteresovanih. Svi predviđeni programi su realizovani, dečji vašar ,maskirani dan, stare sportske igre (trka u džakovima, trka s nošenjem jajeta i sl.), takmičenje u brzom kucanju, izrada matematičkog  sata, partije šaha sa živim figurama, susret sa starijim i roditeljima, spravljanje kolača,r azgovori o dečjim pravima i na kraju finale ,jesenji kros.

Tradicionalno su učenici prvog razreda posadili drvo  generacije.

Može se zaključiti da je ove godine dečja nedelja bila vrlo uspešna.