Probni završni ispit na daljinu

Od danas,22.04.2020., počinje probno testiranje učenika VIII razreda za završni ispit 2019./20. školske godine.Ućenici su upoznati,prethodnih dana,sa načinom testiranja,a ovo testiranje će im biti važno za samoprocenu svojihi postignuća,za pravi završni ispit.VRLO JE BITNO DA UČENICI POKUŠAJU ŠTO SAMOSTALNIJE REŠAVATI TESTOVE,zbog sebe samih,jer jedino će tako imati objektivnu sliku o svojem znanju.

Za one učenike koji nemaju mogućnosti pristupiti on-line testiranju u školi će biti podeljeni štampani testovi,u petak,24.04.2020.godine,posle 10,00 h.

SVIMA UČENICIMA ŽELIMO PUNO USPEHA NA TESTIRANJU.