NASTAVNICI

Direktor

Direktor škole: Zvonko Tadijan,dipl.biolog

Sekretar škole: Delić Strahinja,Zorana Dubajić-Katalinić,dipl.pravnik

Šef knjigovodstva: Basarić Miloš,ekonomista

Admin.-tehnički radnik: Krković Ivana,ek.tehničar

Pedagog: Dakić Miljenko,profesor pedagogije

Bibliotekar: Kokai Tamara

RAZREDNA NASTAVA:                                 PREDMETNA NASTAVA:

Ribić Biljana                                                               Nikov Miloratka: Srpski jezik                    Trkulja Maja: Biologija

Mrđenović Jasmina                                                 Dobrijević Nikola: Srpski jezik                  Štikovac Etel: Biologija

Kopaček Vesna                                                         Damljanović Nataša: Engleski jezik         Vinko Željko: Fizičko vasp.

Stepanović Jovanka                                                 Blaževska Vesna: Likovna kultura           Ćelić Nikola: Fizičko vasp.

Dobraš Bara                                                              Klicov Jelena: Istorija                                Mandić Smilja: Geografija

Matin Kristina                                                           Biljana Dakić-Pantelin: Nemački jezik   Benjak Melanie: Matematika

Barun Ljubica                                                            Balać Jugoslava: Fizika, Matematika     Gal Katarina: Muzička kult.

Kuruc Sanela                                                              Radičević Danka: Informatika

Biljana Mađarević,produženi boravak                  Kokai Tamara,hrv. jez. sa el. nac.kult.

Olujić Vanja: Engleski jezik                                     Živković Maja: Hemija, Biologija