NASTAVNICI

Direktor

Direktor škole:Zvonko Tadijan,dipl.biolog

Sekretar škole:Delić Strahinja,Zorana Dubajić-Katalinić,dipl.pravnik

Šef knjigovodstva:Basarić Miloš,ekonomista

Admin.-tehnički radnik:Krković Ivana,ek.tehničar

Pedagog:Dakić Miljenko,profesor pedagogije

Bibliotekar:Kokai Tamara

RAZREDNA NASTAVA:                                                       PREDMETNA NASTAVA:

Ribić Biljana                                                                       Nikov Miloratka,srpski jezik                 Trkulja Maja,biologija

Mrđenović Jasmina                                                           Dobrijević Nikola,srpski jezik              Štikovac Etel,biologija

Kopaček Vesna                                                                   Damljanović Nataša,engleski jezik       Medić Stevo,TiO

Stepanović Jovanka                                                           Blaževska Vesna,likovna kultura          Vinko Željko,fizičko vaspitanje

Dobraš Bara                                                                         Klicov Jelena,istorija                              Dakić-Pantelin Biljana,nemački jezik

Matin Kristina                                                                     Mandić Smilja,geografija                      Ćelić Nikola,fizičko vaspitanje

Barun Ljubica                                                                     Balać Jugoslava,fizika,matematika     Kokai Tamara,hrv. jez. sa el. nac.kult.

Kuruc Sanela                                                                       Benjak Melanie,matematika                Radičević Danka,informatika

Biljana Mađarević,produženi boravak                           Živković Maja,hemija,biologija          Gal Katarina,muzička kult.

Olujić Vanja,engleski jezik