KONTAKT

direktor škole: Tadijan Zvonko

stručni saradnik: Dakić Miljenko

sekretar škole: Delić Strahinja,Zorana Dubajić-Katalinić

telefon:025/792-960

fax:025/792-011

email: ossonta@gmail.com